In memoriam (2019/4)

door

Op 13/9/2019 overleed Hilde Van Looveren, moeder van oud-leerling Sam De Houwer (00MTWE). Zij nam o.m. het initiatief om de jaarlijkse Mariabedevaart naar Drieboomkensberg nieuw leven in te blazen en was één van de gangmakers van de Facebookgroep "Ge zijt van Westmalle als". Ook was ze een actief lid van de Club Chronisch Zieken Malle.

Uit: Het Beertje nr. 341 (december 2019)