Honderd Dagen (1988)

door

De "feestelijkheden" van pakweg tien jaar geleden met veel lawaai van voetzoekers, met waterballonnen, bruine zeep e.d. behoren blijkbaar definitief tot het verleden. Het was op zo'n dag zo goed als onmogelijk om 's morgens het college veilig binnen te geraken en vele jonge collegescholieren waren toen écht bang van al dat ontstuimig 100-dagengeweld.

De overige klassen van het college moesten willens nillens meevieren en de lessen werden er nodeloos gestoord. Helaas was de aangebrachte materiële schade op het college vaak maanden nadien nog merkbaar.

Het lijkt allemaal wel een vrij negatief beeld van de vroegere 100-dagen vieringen van de zesde jaren, maar dat is niet onze bedoeling. De vooraf gemaakte plannen waren zeer mooi, erg veelbelovend en zeker voor 99% goed bedoeld. Maar eens de grote dag was aangebroken, geraakte menig abituriënt wel eens het noorden kwijt en liep, onder invloed van een krachtig-jeugdig enthousiasme ongewild één en ander uit de hand.

Sinds ongeveer 1983 begon daar stilaan verandering in te komen. De organisatie van de 100-dagen-vieringen verwierven stilaan een "officiële" erkenning, aangezien sommige leerkrachten en directieleden (o.a. de toen kersverse onderdirecteur H. Faes) de organiserende zesde jaren ter hulp kwamen: zowel op praktisch vlak, als om de ludieke feestelijkheden in betere banen te helpen leiden. Zo werden in de voormiddag een "viering" in eigen klaslokaal toegestaan en een "show" tijdens de voormiddagpauze op de speelplaats voor de overige leerlingen. 's Middags kreeg het eetmaal een gezellig feestelijk tintje en in de namiddag ging de viering verder buiten het college. Met de klastitularis werd één of andere amuzante aktiviteit uitgekozen.

Gelukkig werd de ingang van het college de laatste jaren 's morgens niet meer versperd. De andere klassen werden niet meer gestoord en de schoolinfrastruktuur werd volledig met rust gelaten.

Dit jaar kreeg de 100-dagen-viering iets heel aparts. Alleen de verkleedpartij deed nog even terugdenken aan de karnavaltoestanden van de oude gloriën. Het soldatenpak is nog steeds erg populair.

Gedurende gans de dag werd een heuse show opgevoerd: een spektakel die klassikaal werd bijgewoond door alle leerlingen van het A.S.O. De toekomstige oud-leerlingen hebben gezorgd voor een spetterende show met boeiende en vrolijke sketches, conferences en muzikale nummertjes. Veel afwisseling met fijne spitsvondigheden, gezonde humor en enkele schoolvriendelijke parodieën op collegemensen en -toestanden.

's Avonds vierden de 100-dagenfeestelingen verder tijdens hun traditionele fuif, waarbij ze - net als de mannen van verleden jaar - hun opbrengst afstonden aan Broederlijk Delen.

Uit: Het Beertje nr. 176-78 (juni 1988)