Het medisch schoolonderzoek werd vernieuwd (1986)

door

Velen onder ons hebben het nog meegemaakt dat de schoolarts jaarlijks naar school kwam. Lengte, breedte, dikte, hoogte, gewicht en andere interessante maten werden door een leraar of secretaris opgemeten. Er werd ook nagezien of we ogen en oren hadden (wat wel handig is tijdens de les) en achter een soort "paravant" controleerde de dokter ook nog wat meer ingewikkelde toestanden. Na hooguit vijf à tien minuten wisten ze er alles van.

Voor in grote lijnen dezelfde handelingen verhuisde dit jaarlijks medisch onderzoek naar het Medisch Centrum. Daar werden nog enkele onderzoeken aan toegevoegd (bv. het vullen van flesjes met één of ander vocht) en het individueel bezoek aan de dokter werd al wat meer dan een vluchtig onderzoek van de liesstreek.

Met de vernieuwing wordt veel nauwer samengewerkt met het P.M.S.-Centrum en met de school. Alleen de leerlingen van de 2de, 4de en 6de jaren worden opgeroepen. De vroegere "opmetingen" blijven vanzelfsprekend behouden. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan inentingen. Via een vragenlijst aan de ouders worden vroegere en/of aktuele gezondheids- en medische problemen bestudeerd.

De medische onderzoeken zijn gericht op een vastgestelde of vermoede medische problematiek. Het initiatief daartoe gaat uit van de schoolarts, die de medische dossiers opvolgt. Het kan ook gebeuren op vraag van P.M.S., ouders of school, na bespreking met de schoolarts.

Het individueel bezoek bij de schoolarts groeit dan uit tot een open gesprek tussen de leerling en de arts en duurt dan ook beduidend langer. Leerlingen met vragen of problemen terzake komen hier zeker aan hun trekken.

Voor de leerlingen in de wachtzaal worden ondertussen lessen en informatie gegeven in hygiëne (elementaire lichaamsverzorging voor opgroeiende jongens en meisjes) of lessen E.H.B.O. (voor onze school gegeven door M. Lagey). Ook de lich. opv. en de sport komen ter sprake.

Inzake gezondheidsvoorlichting organiseert men in het 2de jaar een gesprek rond "puberteit". In het 4de jaar gaat dat over "alcohol en drugs" en het 6de jaar: "sport en gezondheid". Er bestaan bovendien reeds plannen de principes van reanimatie (K.A. en hartmassage) aan te leren. Men denkt ook aan voorlichting anticonceptie,...

Tenslotte is er ook het vrij spreekuur van de schoolarts op school. De leerlingen kunnen bij hem of haar gratis terecht met hun gezondheids- en/of puberteitsproblemen.

Uit: Het Beertje nr. 154 (februari 1986)