Het Beertje, zeventiende jaargang, nummer 96 (1979)

door

Het Beertje

Tijdschrift Oud-leerlingenbond, Sint-Jan Berchmanskollege te Westmalle

nr. 96 van maart 1979

Artikels

  • Oproep ledenbijdragen
  • Herinneringen aan de heer Louis De Busser (vervolg)
  • Van de hak op de tak: familienieuws, priesterwijding, adreswijzigingen

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen