Het Beertje, zevenenveertigste jaargang, nummer 300 (2009)

door

Het Beertje

Oud-leerlingenbond van het

Sint-Jan Berchmanscollege
Kasteellaan 18
2390 Westmalle
Nr. 300 van december 2009

Artikels

 • Editoriaal: goede opkomst activiteiten, verminderde inkomsten
 • Verslag heiligverklaring pater Damiaan op 11/10/2009 door Raf Wouters (91WB)
 • Te voet, met de fiets, met de (boeren)tram, de bus of de auto.
 • Bij leven en welzijn: overlijdens van o.m. Ronny Verdonck (67WA), familienieuws, berengoed
 • Kalender
  • do. 25 febr. 2010 voordrachtavond door Annelies Van Herck (93LAWE)
  • vr. 15 okt. instuifavond afstudeerjaar 2010 (Kasteelhoeve)
  • za. 20 nov. jubileumavond (parochiecentrum Westmalle)

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen. Uit privacy-overwegingen enkel toegankelijk voor oud-leerlingen, op aanvraag.