Het Beertje, zevenenveertigste jaargang, nummer 299 - extra editie (2009)

door

Het Beertje

Oud-leerlingenbond van het

Sint-Jan Berchmanscollege
Kasteellaan 18
2390 Westmalle
Nr. 299/2 van oktober 2009

Artikels

  • Tentoonstelling van oud-tekenleraar Marc Pepermans oktober 2009
  • Concert in de Sint-Pauluskerk op 16 en 23 oktober 2009
  • Uitnodiging jaarlijkse grote SJB-quizavond op 14/11/2009

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen. Uit privacy-overwegingen enkel toegankelijk voor oud-leerlingen, op aanvraag.