Het Beertje, zestiende jaargang, nummer 93 (1978)

door

Het Beertje

Tijdschrift Oud-leerlingenbond, Sint-Jan Berchmanskollege, Westmalle

nr. 93 van december 1978

Artikels

  • Editoriaal: jaar van het kind 1979
  • Aankondiging St. Jansbal 10/2/1979 met Lou Roman Showband, Nicole en Hugo en D.J. Eddy
  • Kris-kras-kollege-kroniek: samenwerking OLB-college, Klankbord, eerste trimester, bestuursvergadering 3/12/1978
  • Kruiswoordraadsel
  • Oud-leerlingenwerk aan de basis
  • Van de hak op de tak: huwelijken, pensioen Louis De Busser, adreswijzigingen

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen