Het Beertje, zesenveertigste jaargang, nummer 293 (2008)

door

Het Beertje

Oud-leerlingenbond van het

Sint-Jan Berchmanscollege
Kasteellaan 18
2390 Westmalle
Nr. 293 van april 2008

Artikels

 • Uitnodiging Sint-Jansfeesten op zondag 27 april 2008
 • Kalender
  • 3/10/2008 Lustrumavond afstudeerjaar 2003
  • 17/10/2008 Instuifavond afstudeerjaar 2008
  • 22/11/2008 Jubileumavond 1963, 1968,...
  • 12/2/2009 Voordracht prof.dr. André Van Zundert (70WA) over "Lokaal of narcose?"
  • 6/3/2009 Lustrum-ontmoetingsavond afstudeerjaar 2004
  • 21/11/2009 Jubileumavond 1964, 1969,...
 • Oproep: was jij vroeger intern op SJB?
 • Foto's jubileumavonden op internet
 • Jan, Frans en vele anderen...
 • Bij leven en welzijn: overlijden, familienieuws, berengoed
 • OLB-berichten: verslag van lezing Marleen Maes en instuifavond, nieuwe bestuursleden
 • Studiemogelijkheden aan SJB-Malle

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen