Het Beertje, zesenveertigste jaargang, nummer 292 (2008)

door

Het Beertje

Oud-leerlingenbond van het

Sint-Jan Berchmanscollege
Kasteellaan 18
2390 Westmalle
Nr. 292 van februari 2008

Artikels

 • Uitnodiging lezing "Het migratiebeleid in Europa" door Marleen Maes (93LAGR) op 21/2/2008
 • Samenstelling OLB-bestuur januari 2008
 • Verslag van de jubileumavond op 15/12/2007
 • Bij leven en welzijn: overlijdens, familienieuws, berengoed
 • Uitnodiging instuifavond voor het afstudeerjaar 2007 op 7/3/2008
 • Oproep nieuwe bestuursleden
 • Historische foto's op internet
 • Kalender 2008
  • 21/2/2008 Voordracht Marleen Maes (93LAGR) over "Het migratiebeleid in Europa"
  • 7/3/2008 Instuifavond afstudeerjaar 2007
  • 17/10/2008 Lustrumavond afstudeerjaar 2003
  • 22/11/2008 Jubileumavond
  • 12/12/2008 Ontmoeting klasburgemeesters

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen