Het Beertje, vijfenveertigste jaargang, nummer 291 (2007)

door

Het Beertje

Oud-leerlingenbond van het

Sint-Jan Berchmanscollege
Kasteellaan 18
2390 Westmalle
Nr. 291 van november 2007

Artikels

  • Omdat vrienden belangrijk zijn! Uitnodiging jubileumavond op 15/12/2007
  • Kris-kras-college-kroniek: bouwwerken, leerlingenaantallen, leraars-oud-leerlingen, fluo-dag, jubileumboek
  • Jaarboeken
  • Ontmoeting klasburgemeesters 2007
  • Bij leven en welzijn: familienieuws
  • Lustrumontmoeting 2002-2007 op 19/10/2007: verslag
  • Berengoed
  • Agenda, met o.m. jubileumavond op 15/12/2007, instuifavond op 7/3/2008, jubileumavond op 22/11/2008

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen