Het Beertje, vijfendertigste jaargang, nummer 243 (1997)

door

Het Beertje

Oud-leerlingenbond van het

Sint-Jan Berchmanscollege
Kasteellaan 18
2390 Westmalle
Nr. 243 van januari 1997

Artikels

  • Editoriaal
  • Reclame
  • 100 dagen
  • Spatbord op internet
  • Kris-kras-college-kroniek: hongermaal, sponsortocht, de nacht van Sint-Jan
  • Bij leven en welzijn: familienieuws, overlijdens, benoeming E.H. Jan Verheyen

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen