Het Beertje, vijfde jaargang, nummer 20 (1967)

door

't Beertje

Driemaandelijks tijdschrift

van
OLSIJABE
5de jaargang. nr. 3
najaar 1967

Artikels

  • Over oud-leerlingen en nog wat
  • Olsijabe nieuws
  • Wist ge...
  • Toekomstdroom of luchtkasteel
  • Zo was het op onze... olsijabedag
  • Vrije tribune
  • Berenfilm

Dit nummer bevat ook een bijlage met extra familienieuws en een uitnodiging voor de lustrumviering van 11 november 1967.

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen.