Het Beertje, vierenveertigste jaargang, nummer 286 (2006)

door

Het Beertje

Oud-leerlingenbond van het

Sint-Jan Berchmanscollege
Kasteellaan 18
2390 Westmalle
Nr. 286 van september 2006

Artikels

  • Uitnodiging jubileumavond 25/11/2006
  • Prijs van de oud-leerlingenbond
  • Gemeente- en provincieraadsverkiezingen: oproep
  • Wat komt er nog? (agenda)
  • Kris-kras-kollege-kroniek
  • Bij leven en welzijn (overlijdens, huwelijken, geboorten)
  • Berengoed

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen