Het Beertje, vierenveertigste jaargang, nummer 285 (2006)

door

Het Beertje

Oud-leerlingenbond van het

Sint-Jan Berchmanscollege
Kasteellaan 18
2390 Westmalle
Nr. 285 van september 2006

Artikels

  • Uitnodiging voor de lustrum-ontmoetingsavond (promotiejaar 2001) op 20/10/2006
  • Welkom: verslag van de afstudeerplechtigheid
  • Kris-kras-college-kroniek: Bea Schrijvers wordt directielid, schoolwebsite, sanitair
  • Uitnodiging SJB-quiz op 18/11/2006
  • Bij leven en welzijn: familienieuws, berengoed
  • Verdere activiteiten 2006: lustrum-ontmoetingsavond op 20/10/2006 en jubileumavond op 25/11/2006

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen