Het Beertje, vierentwintigste jaargang, nummer 155 (1986)

door

Het Beertje

Dit is:

Het tijdschrift van de
Oud-leerlingenbond van het
Sint-Jan Berchmanscollege
Kasteellaan 18
2140 Malle
Nr. 155 van maart 1986

Artikels

  • Uitnodiging 7de Sint-Jansfeesten op 9-11 mei 1986
  • Kris-kras-kollege-kroniek: afschaffing maturiteitsexamen, nieuwe circulaire i.v.m. schoolkledij
  • Examenuitslagen oud-leerlingen academiejaar 1984-85
  • Van de hak op de tak: oproep anonieme stortingen, overlijden, familienieuws, nieuw telefoonnummer college

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen