Het Beertje, vierendertigste jaargang, nummer 238 (1996)

door

Het Beertje

Oud-leerlingenbond van het

Sint-Jan Berchmanscollege
Kasteellaan 18
2390 Westmalle
Nr. 238 van maart 1996

Artikels

  • Twee uitnodigingen: opendeurdag (5/5/1996) en musical Nonsens (19/9/1996)
  • Studierichtingen aan S.J.B. Malle
  • Non...sense
  • Kris-kras-kollege-kroniek: Brandbeveiliging, olympiades, gezondheidsperikelen
  • Jaarlijkse bijdragen OLB
  • In memoriam: Jan Meeusen (95ECWI)

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen