Het Beertje, veertiende jaargang, nummer 68 (1976)

door

Het Beertje

Dit is het tijdschrift van de

oud-leerlingenbond van het
Sint-Jan Berchmanskollege
te Westmalle
Nummer 68 van januari 1976

Artikels

  • Een vraag (Toon Hermans)
  • Verslag van de bestuursvergadering op zondag 18 januari 1976
  • Informatica-avonden
  • Van de hak op de tak: familienieuws, adreswijzigingen, zesde St. Jansbal, Cultureel Centrum Westmalle

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen