Het Beertje, twintigste jaargang, nummer 119 (1982)

door

Het Beertje

Dit is:

Het tijdschrift van de
Oud-leerlingenbond van het
Sint-Jan Berchmanskollege
Kasteellaan 18
2140 Malle
Nr. 119 van september 1982

Artikels

  • Hartelijk welkom: promotie 1982!
  • Uitnodiging mosselavond (15/10/1982)
  • Homologatie
  • Klankbord
  • Jubileumviering: twintig jaar EC62
  • Examenuitslagen hoger onderwijs
  • Ons vorig nummer van Het Beertje
  • Oproep voor artikels
  • Even voorstellen: de jubilarissen van "twintig jaar EC62"
  • Van de hak op de tak: benoemingen in en om het college, familienieuws, nieuwe afdeling Latijn-Wiskunde

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen