Het Beertje, tweeëndertigste jaargang, nummer 227 (1994)

door

Het Beertje

Oud-leerlingenbond

Sint-Jan Berchmanscollege
Kasteellaan 18
2390 (West-)Malle
Nr. 227 van mei 1994

Artikels

  • Succes met de examens
  • Reclame
  • Over onze bondswerking
  • Verslag bestuursvergadering op 16/1/1994
  • Oproep: reclame
  • Beregoed (wedstrijd Frans en Latijnse olympiade)
  • Bij leven en welzijn: familienieuws

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen