Het Beertje, tweede jaargang, nummer 7 (1964)

door

Het Beertje

2° Jaargang. Nr. 1
15 april 1964
Tijdschrift van de OLSIJBE: verschijnt als 't past.

  • Aan dit nummer werkten mee: Jozef Trouw, Jozef Van de Mieroop, Marc Verstraeten, Jozef Van Hooghten.
  • Verantwoordelijke uitgever: Raymond Dupont, Kasteellaan 18, Westmalle

Artikels

  • De schandeloze exploitatie van sex
  • Activiteiten van OLSIJABE
  • Liefdesgevolgen
  • Wetenschappelijke autobiografie van een genie, slot
  • Paaaniek

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen.