Het Beertje, twaalfde jaargang, nummer 59 (1974)

door

Het Beertje

Dit is het tijdschrift van de

oud-leerlingenbond
Sint-Jan Berchmanskollege
Westmalle
Nummer 58-59 (december 1974)

Artikels

  • Een beetje uitleg... (verzending vorig nummer mislukt)
  • Oud-leerlingenbond in cijfers
  • Verslag bijdragen 74
  • Het kon (bijna) niet beter!
  • Toespraak van Paul De Bie (E64)
  • Van de hak op de tak: adreswijzigingen, familienieuws,...
  • Enkele stukjes uit de voorzitterstoespraak (26/10/1974)

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen.