Het Beertje, twaalfde jaargang, nummer 57 (1974)

door

Het Beertje

Dit is het tijdschrift van de

oud-leerlingenbond van het
Sint-Jan Berchmanskollege
te Westmalle
Nummer 57 van september 1974

Artikels

  • Brief van de voorzitter
  • Van de hak op de tak: geboorten, adreswijziging, buitenlands bezoek, e.a.
  • Programma van de oud-leerlingendag op 26/10/1974
  • Uitnodiging voor de priesterwijding van Raf Van Baarle op 12/10/1974
  • Aanvullende informatie en inschrijvingsstrookje voor de komende oud-leerlingendag

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen.