Het Beertje, tiende jaargang, nummer 40 (1972)

door

Het Beertje

Dit is het tijdschrift van de

oud-leerlingenbond van het
Sint-Jan Berchmanscollege
te Westmalle
10de jaargang nr. 7
november 1972

Artikels

  • Uitnodiging voor de oud-leerlingendag op 18 november 1972
  • Geboorten
  • Verslag bestuursvergadering 5.11.1972
  • Belangrijke nakomertjes
  • Inschrijvingsstrookje oud-leerlingendag

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen.