Het Beertje, tiende jaargang, nummer 36 (1972)

door

Dit is...

Het Beertje

...het tijdschrift van de oud-leerlingenbond

van het Sint-Jan Berchmanskollege
Wist u dat
  • het nummer DRIE van de tiende jaargang is
  • dit het nummer voor maart is
  • het Beertje 10 maal per jaar verschijnt
  • de redaktie bestaat uit Dirk Monden en Frans Vanneuville

Artikels

  • Ik zag en hoorde het 2° St. Jansbal
  • Familienieuws
  • Het Beertje... tiende jaargang nummer drie
  • Bestuursvergadering van 27.2.72 in schuifjes

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen.