Het Beertje, negentiende jaargang, nummer 112 (1981)

door

Het Beertje

Tijdschrift van de

Oud-leerlingenbond van het
Sint-Jan Berchmanskollege
Kasteellaan 18
2140 Malle
Nr. 112 van december 1981

Artikels

  • Ter herinnering: kerstreceptie 18/12/1981
  • Bestuursperikelen
  • Noteer datum St. Jansbal: 6/2/1982
  • Enkele evangeliecitaten
  • Hoe kan het nu verder? Over voortgezette studies
  • Van de hak op de tak: kollegenieuws, adreswijzigingen

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen