Het Beertje, negentiende jaargang, nummer 109 (1981)

door

Het Beertje

Tijdschrift van de

Oud-leerlingenbond van het
Sint-Jan Berchmanskollege
Kasteellaan 18
2140 Malle
Nr. 109 van juni 1981

Artikels

  • Klankbord
  • Als welkom aan de nieuwe oud-leerlingen
  • Examenuitslagen
  • Artikels voor Het Beertje
  • Vakantie
  • Huid en zon
  • Roep om de lente (Phil Bosmans)
  • Van de hak op de tak: familienieuws, oud-leerling op TV, adreswijzigingen, zoek geraakte adressen

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen