Het Beertje, negende jaargang, nummer 33 (1971)

door

Het Beertje

Tijdschrift van de

oud-leerlingenbond van het
Sint-Jan Berchmanskollege
te Westmalle
nr. 3 van 1971
15 december 1971

Artikels

  • Na de algemene vergadering van 28 november 1971
  • Aangebrachte wijzigingen aan het statutenvoorstel
  • Alfabetische lijst van bestuursleden

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen.