Het Beertje, elfde jaargang, nummer 42 (1973)

door

Het Beertje

Dit is het tijdschrift van de

oud-leerlingenbond van het
Sint-Jan Berchmanscollege
2140 Westmalle
11de jaargang nr. 42
februari 1973

Artikels

  • Lidmaatschapsgelden
  • Erratum bankrekeningnummer
  • Verslag bestuursvergadering 4.2.1973
  • Zomaar wat nieuws?
  • Adressen van oud-leerlingen in het buitenland.
  • Uitnodiging gespreksavond: "Het gezin, cel van de maatschappij?"

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen.