Het Beertje, eerste jaargang, nummer 1-2 (1962)

door

Het Beertje

Periodiek orgaan van Olsijabe (verschijnt als't past)

  • Redactie: wenst onbekend te blijven
  • Oplage: ??? misschien limiet ∞

Artikels

  • Doopbrief
  • Brievenbus (Staf Aerts, Eddy Poelemans)
  • Partieel examen Kerstmis
  • Bedenkingen bij een jaarverslag

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen.