Het Beertje, eenenveertigste jaargang, nummer 271 (2003)

door

Het Beertje

Oud-leerlingenbond van het

Sint-Jan Berchmanscollege
Kasteellaan 18
2390 Westmalle
Nr. 271 van februari 2003

Artikels

 • Editoriaal: verkiezingen 18/5/2003
 • Samenstelling OLB-Bestuur
 • Jaarprogramma 2003
  • 23/3/2003 Lentebrunch voor de afgestudeerden van 1988 en 1998
  • 17/10/2003 Mosselavond
  • 29/11/2003 Jubileumavond
 • Terugblik op onze jubileumavond van vorig jaar
 • Enkele bondsberichten: het Beertje, lentebrunch
 • Uitnodiging voor De Grote Quiz van SJB op 15/3/2003
 • Uitnodiging 100-dagen fuif op 28/2/2003
 • Info-avond ouders 12-jarigen: inschrijvingenstop!

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen