Het Beertje, eenentwintigste jaargang, nummer 130 (1983)

door

Het Beertje

Dit is:

Het tijdschrift van de
Oud-leerlingenbond van het
Sint-Jan Berchmanskollege
Kasteellaan 18
2140 Malle
Nr. 130 van oktober 1983

Artikels

  • Een bekende schoolverlater: Jef Steylaerts
  • Belangrijke data: kerstreceptie op 23/12/1983 en 14de St. Jansbal op 18/2/1984
  • Kris-kras-kollege-kroniek: forse stijging leerlingenaantal en andere berichten
  • Afval is grondstof (deel 8 en einde)
  • Van de hak op de tak: familienieuws

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen