Het Beertje, eenentwintigste jaargang, nummer 129 (1983)

door

Het Beertje

Dit is:

Het tijdschrift van de
Oud-leerlingenbond van het
Sint-Jan Berchmanskollege
Kasteellaan 18
2140 Malle
Nr. 129 van september 1983

Artikels

  • Terug van weggeweest: oud-leerlingen zonder ledenbijdrage werden geschrapt
  • Klankbord 83-84
  • Mosselavond 14/10/1983
  • Kris-kras-kollege-kroniek: schoolbevolking, Herman Faes werd onderdirecteur, Wilfried Gonthier werd studentenpastor aan RUCA, vertrekkende en nieuwe personeelsleden
  • Afval is grondstof (deel 7)
  • Van de hak op de tak: familienieuws

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen