Het Beertje, eenentwintigste jaargang, nummer 127 (1983)

door

Het Beertje

Dit is:

Het tijdschrift van de
Oud-leerlingenbond van het
Sint-Jan Berchmanskollege
Kasteellaan 18
2140 Malle
Nr. 127 van mei 1983

Artikels

  • Naklanken 4de Sint-Jansfeesten op het kollege
  • Examenuitslagen academiejaar 1981-82 (deel 3)
  • Afval is grondstof (deel 5)
  • Van de hak op de tak: familienieuws
  • Kris-kras-kollege-kroniek: toelating oprichten schoolgebouw langs Holstraat, aanschaffing computers, toelating meisjes in de Latijnse (eerste meisje is dochter van een oud-leerling)

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen