Het Beertje, eenentwintigste jaargang, nummer 125 (1983)

door

Het Beertje

Dit is:

Het tijdschrift van de
Oud-leerlingenbond van het
Sint-Jan Berchmanskollege
Kasteellaan 18
2140 Malle
Nr. 125 van maart 1983

Artikels

  • Kris-kras-kollege-kroniek: goed nieuws schoolgebouwen, gemengd onderwijs in de Latijnse
  • Examenuitslagen academiejaar 1981-82 (deel 1)
  • Afval is grondstof (deel 3)
  • Van de hak op de tak: familienieuws, adreswijzigingen, zoek geraakte adressen

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen