Het Beertje, eenentwintigste jaargang, nummer 123 (1983)

door

Het Beertje

Dit is:
Het tijdschrift van de
Oud-leerlingenbond van het
Sint-Jan Berchmanskollege
Kasteellaan 18
2140 Malle
Nr. 123 van januari 1983

Artikels

  • Beste wensen!
  • Klasbijeenkomst EC-62 (5/11/1982), door Jef Homans
  • Plaatsaanbieding
  • Afval is grondstof: over recycling
  • Van de hak op de tak: tentoonstelling Jef Van Soom, familienieuws, adreswijzigingen, zoek geraakte adressen

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen