Het Beertje, drieëntwintigste jaargang, nummer 152 (1985)

door

Het Beertje

Dit is:

Het tijdschrift van de
Oud-leerlingenbond van het
Sint-Jan Berchmanscollege
Kasteellaan 18
2140 Malle
Nr. 152 van december 1985

Artikels

  • Beste wensen voor 1986!
  • Nieuwjaarsreceptie op 17/1/1986
  • Oud-leerlingen-bondsberichten
  • Kris-kras-kollege-kroniek: zieken en gezonden, inzegening Viator door Mgr. Van den Berghe op 16/1/1986, nieuwe wetenschapslokalen, Klankbord
  • Brief van Edward Albers (71WB) uit Ethiopië
  • Aankondigingen: 16de Sint-Jansbal op 1/3/1986, 7de Sint-Jansfeesten op 10-11 mei 1986

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen