Het Beertje, drieëntwintigste jaargang, nummer 148 (1985)

door

Het Beertje

Dit is:

Het tijdschrift van de
Oud-leerlingenbond van het
Sint-Jan Berchmanscollege
Kasteellaan 18
2140 Malle
Nr. 148 van juni 1985

Artikels

  • Amerikaanse avond op 15/7/1985 door Hans Schmeits (84WB)
  • Vakantie
  • Kris-kras-kollege-kroniek: up with people, pausbezoek, de kleine Johannes
  • Nieuws in't kort: mosselavond op 18/10/1985, Klankbord
  • Examenuitslagen 1983-84 (deel 3)
  • Van de hak op de tak: overlijdens, familienieuws, plaatsaanbieding, adreswijzigingen

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen