Het Beertje, drieëntwintigste jaargang, nummer 145 (1985)

door

Het Beertje

Dit is:

Het tijdschrift van de
Oud-leerlingenbond van het
Sint-Jan Berchmanscollege
Kasteellaan 18
2140 Malle
Nr. 145 van maart 1985

Artikels

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen