Het Beertje, drieëndertigste jaargang, nummer 236 (1995)

door

Het Beertje

Oud-leerlingenbond van het

Sint-Jan Berchmanscollege
Kasteellaan 18
2390 Westmalle
Nr. 236 van december 1995

Artikels

  • Zalig kerstmis en gelukkig Nieuwjaar!
  • Verslag van de jubileumavond op 25/11/1995 door Chris Celis (90LAGR)
  • Godsdienst, catechese, liturgie
  • Kris-kras-kollege-kroniek: werkwinkels op woensdagnamiddag
  • Belangrijke data voor 1996: 14/1 bestuursvergadering, 7/2 voordracht door Dirk Frimout, 8/3 De nacht van Sint-Jan, 8/5 Opendeurdag / Sint-Jansfeesten
  • Bij leven en welzijn: overlijdens, huwelijk, adreswijzigingen

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen