Het Beertje, drieëndertigste jaargang, nummer 231 (1995)

door

Het Beertje

Oud-leerlingenbond

Sint-Jan Berchmanscollege
Kasteellaan 18
2390 (West-)Malle
Nr. 231 van januari 1995

Artikels

 • Editoriaal
 • Reclame
 • 100-dagen viering op SJB
 • Informatie omtrent Aids
 • Agenda 1995
  • 17-18 februari 100-dagenshow
  • 11 maart 25ste Sint-Jansbal in het college
  • 7 mei Sint-Jansfeesten
  • 20 mei Mini-Malle-Triatlon
  • 20 oktober mosselavond
  • 25 november jubileumavond
  • 15 december kerstreceptie
 • Een reactie: weekend-ongevallen
 • Studiemogelijkheden aan het Sint-Jan Berchmanscollege te Westmalle

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen