Het Beertje, dertigste jaargang, nummer 214 (1992)

door

Het Beertje

Oud-leerlingenbond

Sint-Jan Berchmanscollege
Kasteellaan 18
2390 (West-)Malle
Nr. 214 van juni 1992

Artikels

  • Editoriaal
  • Reclame
  • Kris-kras-kollege-kroniek: participatieraad
  • America, here I come (herhaling deel 1, met indleiding)
  • Bij leven en welzijn: huwelijk, priesterwijding, geboorten, overlijden
  • Bij leven en welzijn: beregoed, bekende Vlamingen op S.J.B. (Bert Anciaux en Cisse Severeyns), opsporing verzocht, adreswijzigingen

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen