Het Beertje, dertigste jaargang, nummer 210 (1992)

door

Het Beertje

Oud-leerlingenbond

Sint-Jan Berchmanscollege
Kasteellaan 18
2390 (West-)Malle
Nr. 210 van februari 1992

Artikels

  • 22ste Sint-Jansbal op 22/2/1992
  • Overdenkingen en commentaar (klaagzang op de politiek)
  • Gemengd en niet-gemengd onderwijs (pleidooi voor gemengdmaking)
  • Uitnodiging 100-dagenfuif op 28/2/1992
  • Verslag bestuursvergadering op 18/11/1991
  • Verslag van de jubileumavond op 23/11/1991
  • Van de hak op de tak: geboorten, adreswijzigingen

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen