Het Beertje, dertiende jaargang, nummer 60 (1975)

door

Het Beertje

Dit is het tijdschrift van de

Oud-leerlingenbond
Sint-Jan Berchmanskollege
2140 Westmalle
Nummer 60 (jan. + febr. 75)

Artikels

  • Editoriaal
  • Een beetje WEL en een beetje WEE in S.J.B.-Westmalle
  • Financieel jaarverslag 1974
  • Van de hak op de tak: adreswijzigingen, familienieuws,...
  • Administratie van de oud-leerlingenbond

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen.