Het Beertje, achttiende jaargang, nummer 103 (1980)

door

Het Beertje

Dit is:

Het tijdschrift van de
Oud-leerlingenbond van het
Sint-Jan Berchmanscollege
Kasteellaan 18
2140 (West-)Malle
Nr. 103 van nov.-dec. 1980

Artikels

  • Klankbord
  • Onze open bestuursvegadering
  • Oproep examenuitslagen
  • Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 16/1/1981
  • Naklanken instuifavond promotie 80, 10/10/1980
  • Verplichte wederoproeping 4de bataljon WB-A
  • Brief van Jan Frijters (67WB) uit Canada (in het Engels)
  • Kris-kras-kollege-kroniek: personeelswisselingen, schoolbevolking en lokalen, allerlei

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen