Het Beertje, achtenveertigste jaargang, nummer 304 (2010)

door

Het Beertje

Oud-leerlingenbond van het
Sint-Jan Berchmanscollege
Kasteellaan 18
2390 Westmalle
Nr. 304 van december 2010

Artikels

 • Overlijdensbericht E.H. Kan. Wilfried Verhaert
 • In memoriam oud-leraar Wilfried Verhaert
 • 2012: SJB-eeuwfeest. Geplande activiteiten:
  • Zaterdag 10 maart 2012: plechtige jubileumviering
  • Zaterdag 5 mei 2012: terugkomdag oud-leerlingen
  • Zondag 6 mei 2012: Sint-Jansfeesten "de luxe"
 • Kris–kras–college–kroniek: leraars met pensioen, oud-leerling-leraars, opsmuk feestzaal-turnzaal langs de Zwanenstraat
 • Terugblik op de 10de SJB-Quiz (13/11/2010)
 • Bij leven en welzijn: overlijdens Dirk Godts (75LAWE) en Ewald Mostmans (77WA), familienieuws, berengoed
 • Kalender
  • vr. 25 maart 2011 Lustrum-ontmoetingsavond afstudeerjaar 2006
  • vr. 02 sept. 2011 Ontmoeting klassecretarissen afstudeerjaar 2011
  • vr. 07 okt. 2011 Instuifavond afstudeerjaar 2011
  • za. 05 nov. 2011 Jubileumavond

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen. Uit privacy-overwegingen enkel toegankelijk voor oud-leerlingen, op aanvraag.