Het Beertje, achtenveertigste jaargang, nummer 303 (2010)

door

Het Beertje

Oud-leerlingenbond van het

Sint-Jan Berchmanscollege
Kasteellaan 18
2390 Westmalle
Nr. 303 van september 2010

Artikels

 • Het ligt weer allemaal achter ons
 • Van harte welkom afstudeerjaar 2010!!!
 • Bij leven en welzijn: familienieuws, berengoed
 • Gouden priesterjubileum E.H. Renaat Jespers
 • Bekende schoolverlaters: Jo Vermeiren, Leo Onsia, Thierry De Jonghe, Herman Heylen
 • Jef Verboven nieuwe directeur basischool
 • Lydia Verstreken-Bechtel nieuwe voorzitster oudercomité
 • Nieuw bestuurslid oud-leerlingenbond: Mathias Van Aken (94LAGR)
 • Kalender
  • za. 20 nov. 2010 jubileumavond
  • vr. 25 maart 2011 Lustrum-ontmoetingsavond afstudeerjaar 2006
  • Vr. 14 okt. 2011 Instuifavond afstudeerjaar 2011
  • Za. 05 nov. 2011 Jubileumavond
 • De oud-leerlingenbond werft aan: bestuursleden (m/v)

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen. Uit privacy-overwegingen enkel toegankelijk voor oud-leerlingen, op aanvraag.