Het Beertje, achtenveertigste jaargang, nummer 301 (2010)

door

Het Beertje

Oud-leerlingenbond van het
Sint-Jan Berchmanscollege
Kasteellaan 18
2390 Westmalle
Nr. 301 van februari 2010

Artikels

 • Uitnodiging lezing Annelies Van Herck (93LAWE) 25/2/2010
 • We zijn nog niet uit de zorgen... (lidgeld)
 • Vrouwen op het college
 • Bij leven en welzijn: familienieuws, berengoed
 • Kalender
  • do. 25 febr. 2010 voordracht Annelies Van Herck (93LAWE)
  • vr. 26 maart 2010 lustrumviering afstudeerjaar 2005
  • vr. 15 okt. 2010 instuifavond afstudeerjaar 2010
  • za. 20 nov. 2010 jubileumavond

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen. Uit privacy-overwegingen enkel toegankelijk voor oud-leerlingen, op aanvraag.