Het Beertje, achtendertigste jaargang, nummer 263 (2000)

door

Het Beertje

Oud-leerlingenbond van het

Sint-Jan Berchmanscollege
Kasteellaan 18
2390 Westmalle
Nr. 263 van december 2000

Artikels

  • Zalig Kerstmis en gelukkig Nieuwjaar
  • Kris-kras-college-kroniek
  • Uitnodiging 100-dagenfuif op 23/2/2001
  • Wat zijn ze van plan? Vervangingspools en de schoolstrijd
  • De jubileumavond van 2/12/2000
  • Bij leven en welzijn: familienieuws, overlijden Gert Verschueren (87LAWE), berengoed
  • Het goede voorbeeld... ook door ouders

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen