Het Beertje, achtendertigste jaargang, nummer 261 (2000)

door

Het Beertje

Oud-leerlingenbond van het

Sint-Jan Berchmanscollege
Kasteellaan 18
2390 Westmalle
Nr. 261 van juni 2000

Artikels

 • Editoriaal: morele teloorgang
 • Kris-kras-college-kroniek: oprichting Grieks-wiskunde, PMS+MST=CLB,
 • Bij leven en welzijn: familienieuws, priesterwijding Ives De Mey (89LAGR)
 • Nog even iets over materiĆ«le dingen (lidgeld)
 • Nieuwe participatieraad, nieuwe fietsenrekken, drankfonteintjes, Broederlijk Delen, lagere school gesplitst
 • Agenda oud-leerlingenbond met o.m.
  • Mosselavond op 20/10/2000
  • Viatordiner op 25-26/11/2000
  • Jubileumavond op 2/12/2000
  • Kerstreceptie op 15/12/2000

Klik hier om het hele Beertje te raadplegen