Fernando Pauwels (94EC) en Rik Torfs (KULeuven) verzoenen zich (2014)

door

Oud-leerling Fernando Pauwels (94EC) haalde in november 2012 het nationaal nieuws toen hij na elf jaar trouwe dienst door zijn werkgever, rector Mark Waer van de KULeuven, op straat gezet werd. Hij was toen medewerker aan het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA). De opgegeven reden van zijn ontslag was zijn bekering tot het (protestants) christendom en daarmee verbonden zijn geloof in gebedsgenezingen.

Het ontslag kwam enigszins onverwacht, aangezien zijn bekering toen al acht jaar achter hem lag, zijn evaluaties steeds positief waren geweest, en de raakvlakken tussen zijn onderzoeksdomein en zijn eventuele religieuze overtuigingen nogal onduidelijk zijn. Fernando diende daarom klacht in bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) en daagde de universiteit voor de rechtbank wegens discriminatie.

Fernando laat nu weten dat hij met de nieuwe rector van de KULeuven, Rif Torfs, tot een overeenkomst gekomen is om alle juridische procedures te staken. In een gezamenlijke verklaring op de website van de universiteit erkent de rector dat de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst fundamentele rechten zijn en stelt hij dat hierover ook mag gecommuniceerd worden, overeenkomstig art. 9 van het EVRM. Rector Torfs benadrukt "dat Fernando een verdienstelijk en geƫngageerd onderzoeker is, die tijdens zijn verblijf aan het HIVA heeft bijgedragen tot de uitbouw van nieuwe en beloftevolle onderzoekslijnen en wenst hem daarvoor te bedanken."

Fernando zelf heeft ondertussen een eigen filmproductiebedrijf opgestart, Motion in Sync. Meer informatie op deze webstek.

Uit: Het Beertje nr. 319 (juni 2014)Het Beertje nr. 319 (juni 2014)